EN | GR

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο ΠΜΣ

Το διδακτικό έργο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές,

δ) εντεταλμένους διδάσκοντες,

ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,

στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Οι υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαµβάνουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων και την προετοιμασία του ανάλογου διδακτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, την αξιολόγηση των φοιτητών/τριων σε εξετάσεις, σε εργασίες και σε λοιπές εξεταστικές διαδικασίες, την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών, την παροχή συµβουλευτικού έργου προς τους/τις φοιτητές/τριες, τη συµµετοχή σε συνεδριάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. και σε επίσηµες τελετές, καθώς και άλλα καθήκοντα που μπορεί να τους αναθέτει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι να διδάξουν κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και αρχείο τύπου zip ή rar, στο email: masterindiabetes@gmail.com που να περιέχει:


1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου αναφέρονται οι σπουδές, η επιστημονική, η διδακτική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΠΜΣ αναθέτει σε υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, τη διδασκαλία όσων μαθημάτων δεν καλύπτονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν υποχρεώνει το Τμήμα να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης.